روزی روزگاری شهر من
انیمیشن 2 بعدی

شرکت انیمیشن و فیلمسازی کلید تصویر متحرک تنها شرکت خصوصی و مستقـل و دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در محدوده غرب کشور است.