ایرانیـان

حماسه تاریخی آریو برزن - نبرد ایرانیان به فرماندهی آریوبرزن با سپاهیان متجاوز اسکندر مقدونی

ایرانیـان

خدانگهدار آسمان آبی

نماآهنگ

خدانگهدار
آسمان آبی

مجموعه هیوا، چوپان کوچک

کودک و نوجوان

هیوا، چوپان کوچک

کاراگاه جنگل

روایت قصه های کلیله و دمنه در قالب داستان های پلیسی برای کودکان

کاراگاه
جنگل

نقش ماندگار

پایداری و دفاع مقـدس

نقش
ماندگار

تیزر تبلیغاتی

تیزر
تبلیغاتی


کلید تصویر متحرک

شرکت انیمیشن و فیلمسازی کلید تصویر متحرک تنها شرکت خصوصی و مستقـل و دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در محدوده غرب کشور است که به صورت تخصصی در زمینه تولید انواع محصولات انیمیشن٬ از مرحله خلق مضمون و محـتوی داسـتان تا اتمـام مـراحل تولیـد در قالب های انیمیشن سنتی٬ دوبعدی و سه بعدی زیر نظر کارشناسان ارشـد رشته انیمیشن مشغول به فعالیت می باشد.